Kronen en bruggen

Een kroon is het zichtbare deel van een tand of kies. Soms is de kroon dermate beschadigd of misvormd dat deze vervangen moet worden door een kunstkroon.

Een kunstkroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd.

Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm en functie weer terug.

Wanneer kan een kroon nodig zijn?

 • Als er onvoldoende houvast is voor een vulling. Door tandbederf kan een groot deel van de tand of kies verloren zijn gegaan.
 • Op een tand of kies waarop een wortelkanaalbehandeling is uitgevoerd.
 • Verbeteren van het uiterlijk. Meestal gaat het daarbij om verkleurde en/of slecht gevormde tanden of kiezen die voor in de mond staan.

Behandeling voor het plaatsen van kronen:

De behandeling hangt af van de beschadiging van de kies en of er eerst een voorbereidende behandeling van de kies moet plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling.

Als een groot deel van de kies ontbreekt, wordt de kroon soms met een stift in het wortelkanaal vastgezet.

Behandeling voor het plaatsen van een kroon:

 • De tandarts zal een groot deel van de tand of kies omslijpen om ruimte te creëren voor de kroon.
 • Vervolgens zal er door de tandarts, met behulp van zacht materiaal, een exacte afdruk van de te behandelen tand of kies en de omliggende tanden gemaakt worden.
 • Middels een beetregistratie bepaalt de tandarts hoe de tanden en kiezen van uw onder- en bovenkaak op elkaar passen. Met een wasplaatje wordt daarvoor een afdruk van de tegenovergelegen kaak gemaakt.
 • Voor uw comfort en ter bescherming van de afgeslepen tand of kies , maakt de tandarts een noodvoorziening (tijdelijke kroon).
 • Staat de kroon voorin de mond, dan beslist u samen met de tandarts over de juiste kleur van uw kroon.
 • Bij de laatste afspraak wordt de kroon gepast en in de mond vastgezet.

De behandeling wordt gedaan met een verdoving, zodat u hier geen pijn van ondervindt.

Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies.

Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel ‘dummy’ genoemd.

Deze bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de open ruimte komen.

Behandeling voor het plaatsen van een brug:

 • Allereerst wordt een deel van de tand of kies afgeslepen om te zorgen voor genoeg ruimte om een brug te maken.
 • Vervolgens maakt de tandarts een afdruk van uw hele kaak of het gedeelte waarin zich de afgeslepen kies bevindt. Dit doet de tandarts met behulp van een afdruklepel met zacht materiaal in uw mond.
 • Middels een beetregistratie bepaalt de tandarts hoe de tanden en kiezen van uw onder- en bovenkaak op elkaar passen. Met een wasplaatje wordt daarvoor een afdruk van de tegenovergelegen kaak gemaakt.
 • Als de brug vóór in uw mond staat, zoekt u samen met de tandarts geschikte kleur uit.
 • Voor uw comfort en ter bescherming van de afgeslepen tand of kies , maakt de tandarts een noodvoorziening (tijdelijke kroon).
 • Bij de laatste afspraak past uw tandarts de kroon of brug in uw mond en zet hem vast.

De behandeling wordt gedaan met een verdoving, zodat u hier geen pijn van ondervindt.